Menu Zamknij

Drogi Kliencie

Dokument, który czytasz stanowi politykę prywatności firmy WOKA SP. Z O.O. oraz strony internetowej https://okna-bramy.com/.

Troszczymy się o Twoją prywatność i zapewniamy, że poruszanie się po naszym serwisie jest bezpieczne. Dlatego poniżej wyjaśniamy zagadnienia dotyczące tego jakie dane gromadzimy, jakie są zasady ich wykorzystania oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez Serwis.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

I.Administratorem danych jest firma Woka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Graniczna 13A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000468373, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7792414808, REGON: 302472018. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności, termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II.  Poniższy dokument dotyczy przetwarzania danych osobowych przez firmę Woka Sp. Z o.o.w zakresie:

 • Realizacji umowy lub zamówienia. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia, zawartych z firmąWoka – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b. przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów).
 • Sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku realizacji umowy, zamówienia lub innego świadczenia na Państwa rzecz będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy (art.6 ust.1 pkt c RODO.)
 • Przygotowywania ofert cenowych, umówione spotkanie w biurze czy w trakcie dokonywania pomiaru. Pracownicy naszej firmy mogąskontaktować się z Państwem w celu przedstawienia oferty, zaproponowania spotkania oraz w ramach innych działań marketingowych służących do umacniania i budowania relacji biznesowych np.:  badanie satysfakcji wykonanych usług i wystawiania opinii na ich temat. Będzie odbywać się na podstawie RODO. art. 6 ust. 1 pkt f. do momentu uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
 • Otrzymania oferty lub innych informacji, bądź dokumentów w przypadku, gdy są Państwo naszym dostawcą lub usługodawcą.
 • Rozpatrywanie reklamacji na podstawie: Jest to niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług i wizerunek firmy). (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Firma Woka może otrzymać dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (formularz kontaktowy, zapytanie ofertowe itp.), bądź za pośrednictwem innych osób (przykładowo od pracodawcy lub współpracownika) lub podmiotów w postaci zapytań przekierowanych bezpośrednio od producentów towarów i usług.

III. Formularz kontaktowy/zamówieniowy

Wypełnienie formularza kontaktowego przez naszą stronę internetowej lub formularza zamówieniowego za pomocą dedykowanych linkówlub inną drogą (email, telefon) wiąże się z wyrażeniem zgody na kontakt związany z odpowiedzią na wysłane zapytanie. Taką zgodę można wycofać, jednak skutkujeto brakiem odpowiedzi z naszej strony (art. 6 ust. 1 pkt a. RODO)

IV. Newsletter

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od firmy WOKA,na adres e-mail będziemy wysyłać informację o nowościach i promocjach oraz przydatnych artykułach z branży budowlanej. Przetwarzanie danych w celu wysyłki newsletterów będzie odbywać się do momentu wycofania zgody na jego otrzymywanie. (art. 6 ust. 1 pkt aRODO).

V. Pliki cookies

Strona internetowa https://okna-bramy.com/korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). To niewielkie pliki, które zapisują się w pamięci urządzenia (komputera, telefonu), m. in. w celu umożliwienia korzystania z wszystkich funkcji serwisu.

W przypadku witryny firmy Woka. Ciasteczka wykorzystywane są do celów:

 • zapamiętywania informacji o sesji użytkownika,
 • statystycznych (analiza oglądalności umieszczonych treści na stronie Google Analytics),
 • marketingowych,
 • udostępnianie pozostałych funkcji serwisu, 
 • dostarczania personalizowanych treści reklamowych.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

PRAWA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z RODO

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zaznaczamy, że podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości nawiązania z Klientem kontaktu w przyszłości jak u brak możliwości zawarcia jakichkolwiek umów.  Firma Woka zbiera dane tylko i wyłącznie w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych.

Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momenciebez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*),

Pytania i ewentualne roszczenia zaistniałe w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Woka Sp. Z o.o. mogą Państwo kierować pod numerem: 668554249 lub adresem e-mail: biuro@okna-bramy.com